Strona główna  »  O nas
Raitaro Partners to firma doradztwa strategicznego i operacyjnego dostarczająca klientom profesjonalne usługi starannie dobrane do ich potrzeb. Unikalne możliwości wspierania klientów w prowadzeniu złożonych przedsięwzięć biznesowych oparte są o wcześniejsze bogate doświadczenie partnerów - założycieli. Każdy z nich pracował wcześniej przez ponad 10 lat w rolach doradczych i zarządczych m.in. w firmach: Accenture, Ericsson, Kolaja & Partners, PepsiCo, Polcard (obecnie First Data Polska) i innych. W ramach swojej dzialalności doradczej pełnili w ramach zarządzania tymczasowego funkcje kierownicze w polskich oraz międzynarodowych firmach: Mondi Packaging, Tarmac CE, TVP, Computerland (obecnie Sygnity) i innych.Pod marką Raitaro świadczymy usługi od roku 2005. Nasze dokonania obejmują wiele projektów realizowanych przez naszych partnerów i pracowników, a także wspólnie z doświadczonymi konsultantami, którzy współpracują z naszą firmą.Dzięki tej stronie będziecie Państwo mogli dowiedzieć się więcej o filozofii pracy, którą kieruje się Raitaro Partners, poznać członków naszego zespołu i ich doświadczenie lub zapoznać się z opisem naszych dokonań. Są tu także dane kontaktowe oraz informacje o aktualnych ofertach pracy.Wszyscy konsultanci Raitaro Partners działają zgodnie z filozofią działania, która oparta jest o wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów. Oto zasady, które wprowadzamy w życie podczas codziennej pracy:
 • Nastawienie na wykreowanie wymiernej, znacznej dodatkowej wartości dla klienta

  Nie realizujemy projektów, których jedynym efektem są teoretyczne opracowania tworzone w abstrakcji od kontekstu konkurencyjnego, ograniczeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz wcześniej rozpoczętych inicjatyw. Proponowane rozwiązania są analizowane wszechstronnie i na każdym etapie weryfikowane pod względem generowanych efektów finansowych.
 • Projektowanie rozwiązań wspólnie z klientami z uwzględnieniem realności ich wdrożenia w organizacji klienta

  Nasi konsultanci pracują przez większość czasu w siedzibie (siedzibach) klienta. Plan projektu przewiduje zwykle wiele spotkań, na których iteracyjnie potwierdzane jest zakorzenienie projektowanych rozwiązań w realiach klienta. Czerpanie informacji u źródła oraz stały kontakt z kierownictwem firmy daje gwarancję najwyższej jakości wdrażanych rozwiązań.
 • Zapewnienie równowagi między nowatorstwem rozwiązań, ryzykiem związanym z ich wdrożeniem i rzeczywistym wpływem na pozycję konkurencyjną klienta

  Szansą na osiągnięcie lepszych wyników niż bezpośredni konkurenci jest odchodzenie od utartych w branży metod i rozwiązań. Taka strategia łączy się jednak z ryzykiem nieprzyjęcia nowatorskich pomysłów. Raitaro Partners pomaga realizować takie przedsięwzięcia po dogłębnym zrozumieniu i skalkulowaniu podejmowanego ryzyka względem realnie możliwych do osiągnięcia korzyści.
 • Pełna odpowiedzialność za wspólnie uzgodniony efekt projektu

  Nasza gotowość do wzięcia odpowiedzialności za efekt sięga tak daleko, że akceptujmy projekty o charakterze zarządzania tymczasowego, kiedy podlegamy obowiązującemu w organizacji klienta systemowi wynagradzania za osiągnięcie celów biznesowych oczekiwanych przez właścicieli lub ścisłe kierownictwo. Jesteśmy także gotowi na ustalenie wysokości wynagrodzenia w zależności od osiągniętych efektów (success fee)

bursa escort eskisehir escort antalya escort mersin escort istanbul escort